Maharishi Mahesh Yogi

Transcendentālo Meditāciju pasaulē ieviesa Mahariši Mahešs Jogi.

Maharishi Mahesh Yogi - izcils zinātnieks-fiziķis no Indijas. Radošā Prāta (Dabas Prāta) Zinātnes un Transcendentālās Meditācijas tehnikas pamatlīcējs  maksimālai dzīves realizācijai, veselībai, labklājībai, panākumiem, mieram un neierobežotai evolūcijai gan katram cilvēkam, gan sabiedrībai, kā arī valstij kopumā.

Q: Kas ir Transcendentālā Meditācija?

Maharīši: Transcendentālā Meditācija ir vienkārša un dabiska programma prātam, spontāns prāta gājiens bez jebkādām pūlēm uz savu neizsmeļamo avotu. Ar Transcendentālās Meditācijas starpniecību, prāts atklāj savu spēju apgūt neierobežotu apziņu, transcendentālo apziņu, Vienotības Apziņu — dzīvs laukums kurā atrodas visas iespējas, kur katra iespēja ir dabiski pieejama apzinīgajam prātam. Apzinīgs prāts apgūst savu neierobežoto godu, savu neizsmeļamo avotu, savas bezgalīgās spējas. Transcendentālā Meditācija nodrošina veidu kā apzinīgais prāts var uztvert pilno savas esības diapazonu — aktīvo un kluso, punktu un bezgalību. Tas nav ticējumu kopums, filozofijas, dzīves stils vai ticība. Tā ir pieredze un prāta tehnika, ko cilvēks kopj reizi dienā 15 vai 20 minūšu garumā.

Q:Kādas ir TM tehnikas priekšrocības?

Maharīši: Zinātniski eksperimenti ar cilvēkiem, kuri veic Transcendentālo Meditāciju norāda uz to, ka tā mēdz ieviest normalizāciju visās dzīves jomās. Tā mazina stresu, uzlabo veselību, bagātina prāta darbību, uzlabo personīgas attiecības, un kāpina ražīgumu un apmierinātību darbā.

Q:Kāpēc kādam būtu to jāiemācās, ja tas ir tik dabiski?

Maharīši: Izmantojot instrukciju, notiek tas, ka prāts aktīvajā stāvoklī iemācās piedzīvot savus mazāk aktīvos stāvokļus, piedzīvo savus pakāpeniski minimizētos aktīvos stāvokļus, līdz galu galā tas apzinās Transcendentālās Apziņas stāvokli. Bet, mācoties to darīt, mums jāatceras, ka prātam parasti ir ļauts tik ilgi klīst apkārt zināšanu vai varas vai dzīšanās pēc laimes sfērā, ka tam ir jāmāca, kā atkal sevi pazīt. Tāpēc mācīšana kļūst nepieciešama. Pēc Transcendentālās Meditācijas apgūšanas cilvēks zina, kāds ir dabiskais stāvoklis. Bet, lai to saprastu, ir jāatbrīvojas no nedabiskām programmām, izrādēm un pieredzes. Lielākajai daļai cilvēku nav pieredzes ar Transcendentālo apziņu, tīro apziņu, prāta tīro dabu. Viņi apzinās aktīvo prātu, kas ir apziņas nomoda stāvoklis. Viņi apzinās arī pilnīgu prāta aizmiršanu, miega stāvokli. Un viņi apzinās vidējo pakāpi, sapņojošo prātu. Bet viņi neapzinās tīru vai Transcendentālo apziņu. Tātad šīs apziņas pieredze tiek mācīta Transcendentālajā Meditācijā, lai gan tā nav nekas cits kā pati prāta būtība.

 
 

QKas ir apgaismība?

Maharīši: Apgaismība ir ķermeņa un prāta normālā dabiskā veselības stadija. Tā izriet no apziņas pilnās attīstības un ir atkarīga no katras ķermeņa un nervu sistēmas daļas nevainojamās un saskanīgās darbības. Kad cilvēks šādi izmanto prāta un ķermeņa pilnās iespējas, katra doma un rīcība ir spontāni pareiza un dzīves veicinoša. Šī ir dzīve bez ciešanām, dzīve kuru izpauž savā pilnajā briedumā un nozīmē. Transcendentālās Meditācijas tehnikas mērķis ir apgaismības stadija. Tas nozīmē, ka mēs piedzīvojam to iekšējo mieru, to kluso minimālā satraukuma stadiju, pat tajos brīžos, kad esam dinamiski aizņemti.

Izveido dzīvi saskaņā ar Dabas likumiem

 

Mahariši arī pilnībā restaurēja tūkstošiem gadus veco un izkaisīto Vēdisko literatūru, atjaunojot tās teorijas un prakses patieso nozīmi un organizējot to pilnīgā un sistemātiskā apziņas zinātnē.
Maharišī praktiskās programas ātri sakārto dzīvi atbilstoši Dabas likumiem bez nepieciešamības veikt izmaiņas jebkurā darbības jomā, lai neatgriezeniski mainītu laika gaitu pa labu visas cilvēces mieram un laimei.